1. Klin vešanja SUPERIOR

1. Klin vešanja SUPERIOR

Šifra proizvoda: 065

Odgovara za traktorsku nošenu  kosačicu SUPERIOR (Italija) i

SUPER 3 GRAMIP Dubrava (Hrvatska)

Isporučuje se u kompletu sa čaurom i navrtkom.